Hem

SOMALISK DANS I NORDEN

Ett varmt tack till våra bidragsgivares engageman utan vilka vår nödvändiga verksamhet inte vore möjlig!

Det primära syftet med SoDaNo-projektet är att lyfta fram, synliggöra och utveckla kunnandet om somalisk dans, och därigenom dels motverka den somaliska gruppens utanförskap och dels förebygga extremism och radikalisering bland unga i den somaliska gruppen.

 

Projektets metoder och aktiviteter genomsyras av konstnärlig kvalitet, jämställdhet och tillgänglighet, inkludering av personer med funktionsnedsättning samt spridning, tillgängliggörande och fortlevnad. I projektet förenas olika kompetenser (föreningar, professionella, volontärer) och skapar en gemensam utveckling och förändring tillsammans, med samma mål och riktning.

 

Projektet har genomförts av Hidde Iyo Dhaqan och Somaliska freds- och skiljedomsföreningen (Malmö); Puntland Diaspora Forbund i Danmark, Somalisk kvindeforening, GoBaad Folkedanse, och Hiil Naafo (Danmark); Puntland Commuity ry (Finland; samt Puntland Diaspora Forbund (Norge).

 

SoDaNo har genomförts med ekonomiskt stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse, Nordisk kulturkontakt och Nordisk Kulturfond.

 

 

Resultat av och från SODANO-projektet

 

KLICKA HÄR

TILLSAMMANS


Föreningar, professionella, och volontärer skapar en förändring tillsammans.

RÖSTER

”Flera har berättat att barnen talar bättre somaliska och kan mer om kulturen sedan de kom med i dansverksamheten.""Vi blir inspirationskällor för de yngre, som vill lära sig om somalisk historia, kultur och dans."