Om

Från början...

Ett inledande projektmöte hölls i Helsinki mellan 22-24/1 2016. Det förbereddes ett event för Hidde Iyo Dhaqans representanter i ett allaktivitetshus som är beläget nära Helsingfors Östra center, där flest invandrare i Helsingfors bor. Eventet samlade organisationer från Sverige, Danmark, Finland och Norge för att diskutera vikten av somalisk kultur (Hidde & Dhaqan) och hur vi kan utveckla idéer som ska väcka intresse för somalisk folkdans och andra former att uttrycka sig genom. Såsom musik, målningar och story telling för barn.

Deltagarna planerade ett möte mellan 10-12/2 2017 där nordiska länder medverkade och bidrog med detaljerad projektbeskrivning från diverse organisation. Detta för att lära sig av varandra, utvecklas och på så sätt nå ut till så många som möjligt.

 

Projektet Somalisk Dans i Nordens primära syfte var att lyfta fram, synliggöra och utveckla kunnandet om somalisk dans, och på så sätt dels motverka den somaliska gruppens utanförskap men också förebygga extremism och radikalisering bland unga i den somaliska gruppen.

 

 

SODANO-projektet har finansierats av:

Svenska PostkodStiftelsen, Nordisk kulturfond och Kulturkontakt Nord.

 

 

...31 december 2018

SODANO-projektet har under projektperioden, såsom vi planerat, byggt upp somaliska dansnätverk med dels ursprungliga och dels nya samarbetspartners i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Barn och unga med somalisk bakgrund i de fyra länderna har fått lära sig och träna på en mängd olika somaliska danser i respektive land. De har också fått ta del av musik, berättelser och andra kulturella uttryck.

Vi har genomfört alla planerade utbildningsdelar och -aktiviteter, både gemensamt och lokalt så att vi byggt, delat och använder kunskaper kring somalisk dans och kultur i det förebyggande arbetet med barn och ungdomar.

 

• Projektet har skapat dansnätverk med socialt ansvarstagande somaliska diasporaorganisationer i Finland, Danmark, Norge och Sverige.

 

• Projektet har nått 2617 som aktivt medverkat i projekts dansaktiviteter.

 

• Projektet har nått och inspirerat mer än 300 000 dansintresserade genom Facebook, hemsida och Somaliska National TV som sände program om olika dansaktiviteter.

 

• Vi har förmedlat projektets kompetens, metoder mm till 25 andra somaliska diasporaorganisationer.

 

De viktigaste aktiviteterna för målgruppen var alla dansträningar och dansuppvisningar för publik. Det som deltagarna lärt sig kunde användas och bli bekräftat av föräldrar, syskon, vänner osv och en stor stolthet och mycken glädje har lyst igenom projektet. 

 

Ett citat från en medverkande pojke sammanfattar vad somalisk dans och SODANO betyder: ”Jag tror att det betyder mycket för dem också, att man får känna gemenskap i en grupp som har en sak gemensamt. Det händer att på uppvisningar när någon som inte är med i projektet känner igen sånger och kan stegen ställer sig upp och uppträder med dem. De känner den kulturella gemenskapen via somalisk dans och det blir en härlig stämning. Jag gillar att åka runt och uppträda på olika ställen.”

 

För projektets resultat har det delade arbetet mellan flera samarbetspartners varit av stor vikt; vi har lärt av och inspirerat varandra och framför allt vill vi fortsätta samarbeta och vidareutveckla den somaliska dansen i såväl Norden som Europa och i Somalia.

 

 

Långsiktigt...

SODANO-projektet har byggt en hållbar struktur för dels fortsatta lokala och gemensamma dansaktiviteter för barn och unga, dels fortsatt samarbete mellan ursprungliga och nya samarbetspartners som kommer att stödja både barn och unga i deras utveckling och kring deras intressen för somalisk dans och kultur. Detta nätverk kommer att leva vidare genom två nya projekt: dels ett dans-, teater- och kulturprojekt i samarbete med National Theatre i Somalia, där stöd ska sökas från Svenska institutets Creative Force-program i januari 2019, dels ett dans- och kulturprojekt som ska sökas från EU:s Kulturprogram under hösten 2019.

 

 

SODANO, Somalisk Dans i Norden har genomförts av föreningen Hidde Iyo Dhaqan i Malmö i samarbete med en rad föreningar i Norden. 

 

SODANO har genomförts i: 

• Malmö: av Hidde Iyo Dhaqan och Somaliska freds- och skiljedomsföreningen;

• Århus, DK, av Puntland Diaspora Forbund i Danmark, Somalisk kvindeforening, GoBaad Folkedanse, och Hiil Naafo;

• Helsinki, FI, av Puntland Commuity ry;

• Oslo, NO, av Puntland Diaspora Forbund.

 

SODANO samarbetspartners:

Finland

-Puntland Community i Helsingfors, http://puntland-communty.net

-Org: Puntland Society ry 

-Punntalnd Diapora Forbund i Oslo, https://www.facebook.com

-Den somaliska diasporaorganisationen SDOS ( + 4795240991 )

 

Danmark

-Puntland Diaspora Forbund , Aarhus, www.pdfd.dk

-Somaliska kvindeforening i Danmark, Aarhus, www.somaliwomen.dk

-Hiil Naafo, Aarhus, www.hiilnaafo.org

-Gobaad Folkedanse, Aarhus http://www.youtube.com 

-Sahan TV ( CVRnr. 34750902 )  Heliosvænget 143 D Odense            

-Sahan Radio ( CVRnr. 33227280 ) Addresska. Odense             

Kontakt. Fahad Ali Hassan Hussein  www.sahantv.dk                        

-Puntland Diaspora Associatio  Bøgeparken 244, 1 th  5240 Odense NØ

-Somali Puntland Diasopra Aalborg  Fridtjof Nansens vej 9210   Aalborg SØ

  

Sverige

-Hidde Iyo Dhaqan  www.hidde-iyo-dhaqan.se Malmö

-Somaliska Freds och skiljedomsföreningen,  https://somaliskafreds.se  Malmö

-Seveds föreningen, www.sevedsforening.se Malmö

-Somaliska Paraplyorganisationen i Skåne, www.spskane.se Malmö

-Hodi Föreningen  Malmö

-Africanska Hido & Dhaqan Föreningen Västerås

-Somaliska Ungdomsnätverket www.somunet.se Eskilstuna

-Somaliska ungdomdsförbund i sverige SUIS www.ungasomalier.org Stockholm

-Tabantabo somaliska förening Borlänge

-Galmudug Diaspora forum Borlänge

-Sweden relief Agency HornAfrica Borlänge